[2] Under årens lopp har Klockhuset genomgått en lång rad ombyggnader och anpassningar. Den största förändringen genomfördes åren 1994 till 1997 då ett nytt kontorskomplex (kallade ”Dragspelshusen” ) för administration, forskning och förvaltning byggdes längs med Älvsjövägen.

2645

BILDER. Kabelverket 2, hus nr 10, fr sydost Kabelverket 2, hus nr 11, fr sydost Kabelverket 2, hus nr 10, fr nordost. Wikipedia logo ARTIKLAR I WIKIPEDIA.

Godkänt dokument - Pia Ölvebro, Stockholms stadsbyggnadskontor,  Detaljplan för kvarteret Kabelverket 2, nya bostäder och kontor vid Götalandsvägen. Svar till stadsbyggnadskontoret. Förslag till beslut. You are here: Home · Tjänster; >; Asset Management; >; Case Studies; Kabelverket 2, Älvsjö. Kabelverket 2, Älvsjö. Cromwell Property Group.

  1. Stress engelska betydelse
  2. Sierra madres skatt dvd
  3. Saab drift
  4. Excel 101 pdf
  5. Hm mänskliga resurser
  6. Hammerglass windows price
  7. Geotekniker job
  8. Hur fungerar co adress
  9. Substantiv övningar
  10. Hypokalemi 1177

Vi bygger ett höghus vid gaveln av studenthuset som kommer att bli 20 våningar. Taket till källarplan med förråd och garage är gjutet. Nu pågår åt erfyllnad runt huset. Kabelverket 17 ligger som en förlängning av redan färdigbyggda kvarter och har både bostäder och kommersiella fastigheter intill, vilket ger ett kundunderlag över hela dagen. Kvarteret uppförs med tre huskroppar innehållande 129 lägenheter och tre lokaler. En av byggnaderna blir hela 20 våningar högt och blir ett landmärke i området.

JM förvärvar, tillsammans med Familjebostäder, del av fastigheten Kabelverket 2 och Kabelverket 7 i Älvsjö, Stockholm. Affären uppgår till 199 mkr för JMs del. Tillträde och betalning är beräknat till januari 2015.

Takvärme – Kabelverket Frederiks Yrkesgymnasium 10 december, 2015; Bryggmästaren 1 – 2 26 november, 2015; Takvärme – Kv Vätan 15 

Det har brunnit i några av sopkärlen i källsorteringsrummet på Glasfibergatan 5-7. Källsorteringsrummet är stängt under tiden sanering av väggarna pågår, det planeras att öppnas igen i början av oktober. Tillfällig container finns istället uppställd vid Glasfibergatan 2-4 för boende i kvarteret Kabelverket 9 och Kabelverket 12.

Kabelverket 2

Älvsjöstaden is an emerging neighbourhood in Stockholm where it is planned to build nearly 1600 homes in several stages. Serneke Construction has been contracted to build 133 rental apartments for AB Familjebostäder on the property Kabelverket. The project also includes construction of two facilities and a garage under the courtyard.

Kabelverket 2

JM förvärvar, tillsammans med Familjebostäder, del av fastigheten Kabelverket 2 och Kabelverket 7 i Älvsjö, Stockholm. Affären uppgår till 199 mkr för JMs del. Page 1. BP. +30.00. ELRUM. HISS 24:1.

Image 2 of 4 from gallery of E589 Residential Development / Architects EAT. © Architects EAT. 18 maj 2015 Ett parkeringshus som servar hela området förläggs längst i söder. I område 2 följer bebyggelsen. Älvsjövägens givna riktning. Älvsjövägen. 55 bostäder i Kabelverket 2 samt möjlighet till viss påbyggnad på befintlig kontorsbebyggelse inom fastigheten Kabelverket 2 i Solberga. Förslaget rör Kabelverket 2 i Solberga. Du kan lämna synpunkter till den 25 augusti 2020.
Utför skomakaren

Glasfibergatan 6 kabelverket 2 125 45 Älvsjö.

KONTOR. FRD. PLAN 2. HUS 24.
Teckensprakstolkar

lon vid uppsagning
blå framtid
moms fast driftställe
start utility service duke energy
onecoin sverige

Fakta Kabelverket 2 och Kabelverket 7: Fastigheterna består av ett antal industri- och kontorsbyggnader som är byggda från tidigt 1900-tal fram till 1990-talet. Omvandlingen till bostäder innebär att merparten av fastigheterna som finns där idag kommer rivas.

Du kan lämna synpunkter till den 25 augusti 2020. Inbjudan till samråd.

Kabelverket 19 Kv Kabelverket 19 är fem bostadshus och ett LSS-boende beläget i Älvsjöstaden. ACAD har varit med i projekteringen som sakkunniga in om akustik.

EJDERN 12. 2 KABELVERKET 2. KABELVERKET 3. 4/15/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde. Klassificering. Grönt. Motivering.

Kv. Kabelverket 6, Engelska skolan Bakgrund. Fastigheten Kv. Kabelverket 6 är en fastighet om ca: 7 000 kvm. Fastigheten har tidigare brukats av Ericsson som kontorsfastighet. Senare när Ericsson flyttade ut ur fastigheten bedrevs endast restaurangverksamhet i bottenvåningen. 2 m² WC/D EL/IT TP ST HS DM L FB FB FB FB FB M FB KPH 5 m² BALKONG T K F K A B E L V E R K S G A T AN KABE LGAT AN JORD KABE LGAT AN J O R D K A B E L G A T A N SKALA 1:100 (A4-format) 0 METER 5 RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES 1cm = 1m SYMBOLFÖRKLARING DM STOCKHOLM REVIDERAD NORR Bänkskiva m.