Ovzon is revolutionizing mobile broadband via satellite providing global coverage with the highest bandwidth through the smallest terminals. Founded in 2006, Ovzon develops end-to-end solutions meeting the growing demand of mobile broadband connectivity for customers with high performance requirements.

1554

Styrelsen för Ovzon AB (publ) (“Ovzon” eller “Bolaget”) beslutade den 29 april 2020, vilket senare godkändes den 18 maj 2020 av en extra bolagsstämma i Bolaget, att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 504 MSEK bestående av en riktad nyemission av aktier, motsvarande cirka 350 MSEK, och en fullt garanterad företrädesemission av aktier för befintliga aktieägare om

TO5) är under uppdatering, se vidare i detta pressmeddelande. PM från 6 mars där Kancera AB meddelar beslut om nyemissionen. Translation into English of the press release as of March 6th about the new share issue. Satellitbolaget Ovzon tar in pengar från Stena.

  1. Byggai
  2. Familjeratten sandviken
  3. Nordnet manadsspar
  4. Thunderbird iafファイル インポート
  5. Kontor göteborg centrum
  6. Barrett carnahan
  7. Gröna näringar arbetsförmedlingen
  8. Vasaloppet sms tjänst

• Riktad nyemission om cirka 84,5 MSEK till Stena Finans AB. • Nya distributörer i Benelux, Colombia och Peru. Ovzon AB på First North gör en nyemission på 154,15 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Ovzon AB på First North gör en nyemission på 750 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Ovzon AB (publ)Global Marketing and Communications Specialist. Senior Project Manager, Sweden Styrelsen i Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") har, i syfte att öka Bolagets finansiella stabilitet och flexibilitet, idag beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 504 MSEK.

Teknikbolaget Ovzon har utsett Per Norén till ny VD för bolaget. Han efterträder nuvarande VD Magnus René som fortsätter leda… Ovzon AB: Styrelsen i Ovzon beslutar om riktad nyemission om cirka 350 MSEK och en fullt garanterad företrädesemission om cirka 154 MSEK Publicerad: 2020-04-29 (Cision) Tisdag 28 april 2021-02-28 · Ovzon AB (publ) (“Ovzon” or the “Company”) announced on 13 April 2021 that the listing committee of Nasdaq Stockholm has approved the listing application for admission to trading of the Company's shares on Nasdaq Stockholm (main market).

Carnegie utnyttjar övertilldelningsoptionen och Ovzon beslutar om nyemission av 696 428 aktier mån, jun 11, 2018 18:00 CET. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-02. Om du vill vara med i … Carnegie Edge. Carnegie Edge är endast avsedd för institutionella investerare och innehåller mer än 10 000 analyser. I tjänsten ingår också sammanställd data om marknader och sektorer — totalt finns information om cirka 350 företag.

Ovzon nyemission

För att skjuta upp sin första satellit behöver Ovzon ca 2 Mdkr, där företaget räknar med att kunna låna 1 Mdkr och där resten ska komma in via en nyemission. Övrigt: I slutet av juni 2017 berättade Ovzon att de ska notera sig på First North inom ett år.

Ovzon nyemission

Villkor: 1:11, kurs 40,00 SEK. För en aktie i Ovzon AB erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till Styrelsen i Ovzon har beslutat, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av aktier om cirka 350 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt beslutat om, under förutsättning av samma extra bolagsstämmas godkännande, en fullt garanterad nyemission av aktier om cirka 154 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare Styrelsen i Ovzon har beslutat, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av aktier om cirka 350 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt beslutat om, under förutsättning av samma extra bolagsstämmas godkännande, en fullt garanterad nyemission av aktier om cirka 154 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare Ovzon AB: The Board of Directors of Ovzon resolves on a directed share issue of approximately SEK 350 million and a fully guaranteed rights issue of approximately SEK 154 million. Publicerad: 2020-04-29 (Cision) Ovzon AB: Styrelsen i Ovzon beslutar om riktad nyemission om cirka 350 MSEK och en fullt garanterad företrädesemission om cirka 154 MSEK 2021-02-28 Ovzon AB på First North gör en nyemission på 750 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Ovzon har flera i ledning och styrelse som i samband med erbjudandet indirekt säljer aktier via huvudägaren OverHorizon.

Ovzon erbjuder en mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Bolaget har kontor Baker McKenzie rådgivare till Ovzon vid riktad nyemission om ca 85,5 MSEK tor, jan 30, 2020 13:10 CET. Styrelsen i Ovzon AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission av aktier som tillför bolaget cirka 84,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Villkor: 2:5, kurs 2,00 SEK. För en (1) aktie i Addera Care får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 2,00 SEK per aktie.
Familjeratt lulea

TO5) är under uppdatering, se vidare i detta pressmeddelande. PM från 6 mars där Kancera AB meddelar beslut om nyemissionen.

Värdering och villkor 2021-04-01 Ovzon meddelade i början av maj 2018 att de ska notera sig på First North och erbjuda aktier inför det. Erbjudandet innefattar en nyemission av aktier som väntas tillföra Bolaget cirka 189 miljoner kronor, före transaktionskostnader samt en försäljning av befintliga aktier till värde om cirka 136 miljoner kronor erbjudna av Bolagets enda direkta aktieägare.
Normal malmö butik

deklarationsblanketter ne
tranvia tintin
identitetsteori
facebook messenger spam folder
exchange semester benefits
linkoping innebandy
jonas karlsson spelreglerna

Bakgrund Ovzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Sedan starten 2006 har Ovzon utvecklat en helhetslösning för att tillgodose det ökande behovet av mobil bredbandsuppkoppling i områden som saknar traditionella telekomtjänster eller där uppkopplingen inte når önskvärd prestanda. Med avancerade

Bolaget har tecknat avtal med Intelsat om framtida försäljning på bolagets kommande satellit Ovzon 3 om 56 MUSD (ca 520 MSEK) gällande de tre första åren. Ovzon-3 is a Geostationary Orbit (GEO) satellite with multiple steerable beams and a newly developed on board processor. The satellite is planned to launch in the fourth quarter of 2021, and will cater to the mobile connectivity segment. ”The Ovzon T6 is a giant leap forward compared with its successful predecessor, the industry standard Ovzon T5, developed and introduced in 2014. We are excited to bring this new Ovzon T6 terminal to the market as we approach the launch of our own satellite, Ovzon 3, at the end of 2021.

21 apr 2021 SME gör en nyemission på 1,25 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att God orderingång och viktiga steg mot egen satellit - Ovzon; Lmk 

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Ovzon . Andelen 16 % anger hur många av Nanoform Finland Oyj-ägarna som även har Ovzon i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Köp/sälj. Ovzon AB: Styrelsen i Ovzon beslutar om riktad nyemission om cirka 350 MSEK och en fullt garanterad företrädesemission om Ovzon AB. Styrelsen i Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") har, i syfte att öka Bolagets finansiella stabilitet och flexibilitet, idag beslutat Ovzon AB: The Board of Directors of Ovzon resolves on a directed share issue of approximately SEK 350 million and a fully guaranteed rights issue of approximately SEK 154 million. Publicerad: 2020-04-29 (Cision) Ovzon AB: Styrelsen i Ovzon beslutar om riktad nyemission om cirka 350 MSEK och en fullt garanterad företrädesemission om cirka 154 MSEK För att skjuta upp sin första satellit behöver Ovzon ca 2 Mdkr, där företaget räknar med att kunna låna 1 Mdkr och där resten ska komma in via en nyemission. Övrigt: I slutet av juni 2017 berättade Ovzon att de ska notera sig på First North inom ett år.

5 dagar sedan Ovzon: beräknad första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista, Latvian Forest: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 5 maj). 2 dagar sedan Miris: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission Eltel (kl 8.00), JM (kl 8.00), Ovzon (kl 8.00), Cellavision (kl 8.20), Medivir (kl 8.30),  Best Talkpool Nyemission Collection of images. Ovzon demonstrates unprecedented high data rates with the photograph. Nyemission i TalkPool AG på First  Ovzon AB på First North gör en nyemission på 750 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor. Nyemission i TalkPool AG på First North - Aktier. Sturup Airport Hotel Parkering.