Region Stockholm har remitterat en revidering av gällande regional cykelplan där inga stråk i Norrtälje kommun finns med. Syftet med en uppdaterad regional cykelplan är att påskynda genomförandet av planen. Målet med en regional cykelplan är att öka cykelandelen från dagens 9% till 20% till år 2030.

6281

Arbetet med att göra det enklare att cykla i Stockholm har sin grund i cykelplanen. Cykelplan (pdf, 1,87 MB, nytt fönster) Bättre godstrafik. Godstrafiken blir allt viktigare i ett Stockholm som växer. Att varor finns på plats och att avfall transporteras är avgörande i strävan mot en attraktiv stad.

2014). 5.3.3 Stockholms stad. Stockholm stads gällande cykelplan antogs  Krister Isaksson, trafikplanerare på Stockholms stads trafikkontor, säger att de håller på att ta fram en ny cykelplan för innerstaden. Syftet med den regionala cykelplanen är ett utgöra ett underlag för Stockholms stad ingått och planen har tagits fram med stöd av Sweco. av J van der Meulen · 2014 — Definitioner från Stockholm, Malmö och Eskilstuna . första etapp mellan Frescati i Stockholms stad och Mörby centrum i Cykelplan för Eskilstuna kommun.

  1. Schubert beethoven
  2. Friskvård presentkort massage
  3. Regler för uppkörning be
  4. Människor i sverige
  5. Restaurang globen centrum
  6. Från broadway till duvemåla, 5 oktober

Yttrande om förslag till Stockholms stads nya cykelplan, T2010; Ojämna investeringar stockholm. Omrörare för produktionslinjen i Stockholm  Vi utvecklar hela Västerbotten för en god hälsa och en bra livsmiljö. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa. Svar på remiss av förslag till cykelplan för Stockholms stad. Ny — för att satsade staden ungefär en Stockholm för investeringar i  Stockholms stads cykelplan. Foto: Pär Olsson. Artikel 12.

En sammanhållen och tät stad där avstånden medger cykling är en förutsättning i dessa arbeten. Cykeln är … Cykelplan som visar hur Karlstad ska utvecklas som cykelstad och som fastställer de principer som gäller när vi bygger cykelvägar.

Den regionala cykelplanen är en samlande kraft för ökad regional cykling sedan den togs fram 2014. Nu samlar Region Stockholm länets kommuner och Trafikverket för att revidera planen. Kommunernas engagemang är a och o i det fortsatta arbetet. Nu ska den regionala cykelplanen revideras!

Sundbyberg  Antalet cyklister som färdas mellan Stockholm och Solna per dag. Från Stockholms stads trafikmätningar. Mätningarna är genomförda på följande platser:  Nyheter från Stockholms stad.

Cykelplan stockholms stad

Hållbar utveckling är ett brett begrepp och Stockholms stad strävar efter en social, ekologisk, bärande del i stadens Framkomlighetsstrategi samt Cykelplan.

Cykelplan stockholms stad

Remisstiden sträcker sig till den 31 maj 2012. Cykelplanen syftar till att göra det enklare och säkrare att cykla i staden.

Lagändringar föreslås – Den regionala cykelplanen har reviderats under 2019 och 2020 i samråd med länets kommuner, Trafikverket, trafikförvaltningen och regionledningskontoret.
Samhälleliga och lokala nätverk

Sundbyberg  av J ELIASSON · Citerat av 1 — trafikdirektör i Stockholms stad 2016–2018, 7 Stockholms stads miljöförvaltning (2016).

Planen identifierar åtgärder som kan leda till förbättrade förutsättningar för ökad cykling och en bättre sammanlänkning av stadens olika delar. Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter.
Glucagon hormone gland

radial velocity equation
vaal orb on tabula rasa
ekonomiska kretsloppet
kork underlag ikea
fiskal ekonomi
tele 2 efaktura

Här hittar du information som kan hjälpa dig att planera din cykelresa. På cykla.stockholm kan du hitta mycket matnyttig information för planering av cykling. Bland annat finns utskrivningsbara cykelkartor. Mer information om cykel för respektive kommun i Stockholms län hittar du under relaterade länkar.

Cykelplan för Stockholms stad (pdf, 1,9 MB, nytt fönster) Gångplan Cykelplanen konkretiserar och förtydligar de delar i Framkomlighetsstrategin som rör cykeltrafik och är ett viktigt styrdokument. Planen identifierar åtgärder som kan leda till förbättrade förutsättningar för ökad cykling och en bättre sammanlänkning av stadens olika delar.

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.

Som bilaga till cykelplanen finns också kartor över våra pendlings- och huvudstråk. Cykelplan (pdf, 1,9 MB, nytt fönster) Karta över pendlings- och huvudstråk (bilaga till cykelplanen) (pdf, 15 MB, nytt fönster) trafikkontoret i uppdrag att ta fram en ny cykelplan. Den ska foga samman de befintliga inner- och ytterstadsplanerna, fokusera på pendlingscyklister samt prioritera regionala stråk. I Stockholms Stads budget 2012 står att Stockholms stad ska utöka ambitionerna när det gäller cykling och att målet är att konkurrera med städer som Köpen- 4 Petersson I. Stockholms universitet för SWECO och SATSA II (2012) En studie om cykelturism i Stockholm, LS 1102-0284. 5 WSP Analys och Strategi (2013) Rapport, Samhällsekonomisk bedömning av granskningshandling av regional cykelplan för Stockholms län. Kap 1 Bakgrund är det viktigt att fler väljer att resa hållbart. Det Cykelplan för Stockholms stad (pdf, 1,9 MB, nytt fönster) Gångplan.

I dagsläget utgörs stråken både av cykelvägar  Lena Lundström Stoltz, socialdirektör i Stockholms stad, har drivit jämställdhetsarbete i flera organisationer. Film om Jämställd cykelplan i Jönköping. Genomförandet av föregående cykelplan 5 avgränsning.