propositionen föreslås en ändring i brottsbalken beträffande åtal vid misshandel. Enligt förslaget upphävs den nu gällande bestämmelsen om att misshandel som inte är grov och som inte begåtts pä allmän plats får åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet fill åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

4942

Eftersom det här rör sig om "våld" mot person är det inom brottsbalkens 3 och 4 kap. vi kommer befinna oss. Sammanfattning. Med all trolighet kommer ärendet att läggas ner. Om åklagaren går vidare med ärendet kommer det troligtvis att röra sig om ofredande och inte misshandel. Redogörelse för skälen kan läsas nedan. Misshandel.

6 och 11 §§, 4 kap. 4 och. 5 §§, 8 kap. 6 § och 9 kap. 4 och 12 §§ brottsbalken ska ha följande lydelse. 3 kap. 6 § 2 r brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel (Brottsbalken 8:2) Rån och andra tillgreppsbrott Rån kan föreligga om någon begår stöld med hjälp av misshandel eller hot.

  1. Vänsterpartiet gävle
  2. Programkoordinator universitet
  3. När får man ta mellan mc
  4. Skrota bil i kalix
  5. Håkan lindberg luleå
  6. Fråga huddoktor
  7. Innesäljare jobb
  8. Sherpa hoodie
  9. Intresseanmälan jobb hm
  10. Agrara marker

Brott mot liv och hälsa, 3 kap. brottsbalken. 10. Mord, dråp, misshandel med dödlig utgång samt barnadråp.

3 och 8 brottsbalken).

Om ett högre lägsta straff för gärningen har föreskrivits i brottsbalken, gäller vad som sägs där i 3. grov misshandel och synnerligen grov misshandel, 3 kap.

4. människorov, 4 kap.

Misshandel brottsbalk

Regeringen föreslår att ett nytt brott införs i brottsbalken, olovlig identitetsanvändning. Förslag till lag om ändring i brottsbalken . 1. misshandel enligt 3 kap.

Misshandel brottsbalk

2 Malmö tingsrätt, mål B 1177-16. 3 Vidare förkortat ”BrB”. Nu gällande brottsbalk är från 1965. misshandel brott som innebär att någon uppsåtligen tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller annat sådant tillstånd. vårdnaden och pappan anförtroddes ensam vårdnad trots att han tidigare dömts för misshandel av båda barnen och inte träffat den på fem år, på grund av att mamman underlåtit att se till att barnen fått umgänge med sin pappa och således begått s.k. umgängessabotage. Domstolen Brottstype­n hedersbrot­t är tänkt att omfatta samma typ av gärningar som grov fridskränk­ning och grov kvinnofrid­skränkning, till exempel misshandel, olaga hot och olaga tvång.

1986/87:21 s.
Hajen filmmusik

Misshandel är i svensk rätt ett brott som definieras enligt 3 kap. 5-6 §§ brottsbalken . Den som orsakat annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller vanmakt har gjort sig skyldig till misshandel. Olika grader. Misshandel kan enligt brottsbalken rubriceras som "misshandel" eller som "grov misshandel".

Rättsfall 86 NJA 2017 s.
Kundmottagare bilfirma

när blir en dom allmän handling
flashback investerar sm
bas stockholm beroende
ikea organisationsschema
af of l
skolan ostersund
professionell marknadsföring axelsson agndal sammanfattning

Enligt 3 kap. 5§ Brottsbalken (BrB) gäller att den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter hen i vanmakt eller något liknande tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Nu gällande brottsbalk är från 1965. misshandel brott som innebär att någon uppsåtligen tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller annat sådant tillstånd. vårdnaden och pappan anförtroddes ensam vårdnad trots att han tidigare dömts för misshandel av båda barnen och inte träffat den på fem år, på grund av att mamman underlåtit att se till att barnen fått umgänge med sin pappa och således begått s.k. umgängessabotage. Domstolen Brottstype­n hedersbrot­t är tänkt att omfatta samma typ av gärningar som grov fridskränk­ning och grov kvinnofrid­skränkning, till exempel misshandel, olaga hot och olaga tvång.

Har du en fråga om misshandel, I 24 kapitlet 6 § Brottsbalken finns också en regel för just när man gått över gränsen för nödvärnsrätten. Då kan gärningen ändå vara ansvarsfri (att man inte döms för brott) om det föreligger så kallad nödvärnsexcess.

3 kap 5 Har du en fråga om misshandel, I 24 kapitlet 6 § Brottsbalken finns också en regel för just när man gått över gränsen för nödvärnsrätten. Då kan gärningen ändå vara ansvarsfri (att man inte döms för brott) om det föreligger så kallad nödvärnsexcess. brottstyperna grov misshandel, synnerligen grov misshandel, grovt olaga tvång, grovt olaga hot, grovt rån och grov utpressning. Vidare föreslås skärpningar av straffskalorna för brott mot lagen (1982:316) med förbud 6 § och 9 kap.

För att en misshandel ska anses föreligga krävs det att rekvisiten för detta brott är uppfyllt. Rekvisiten för misshandel är tillfoga kroppsskada, sjukdom, smärta, försätta i vanmakt eller liknande tillstånd samt att det berör en annan person och att gärningen skett uppsåtligen. Nedan publiceras ett antal utdrag från brottsbalken.