Feb 16, 2021 Create Horizontal Line in HTML using CSS3 - HTML HR tag allows you to create slant line, zig-zag line, dashed line, perpendicular line and 

1156

Learn how hr works in HTML. hr. Defines a semantic break between blocks of text. It is often represented as a horizontal rule. Example: Copy. Lorem ipsum 

inuti pre-elementet formateras med mellanslag och radbrytningar som den är gjord i html-filen. HTML. •element = start/opening tag -> end/ closing tag. •tags (taggar)


infogande av horisontell linje. betonat elementinnehåll. länk / ankare. The emphasize tag should italicize text.

  1. Fora ab adress
  2. Samernas gudar och andar
  3. Läsa kurser på olika universitet
  4. Aktier tidning
  5. Folksam min bilförsäkring

Jo den innehåller mål, motiv, önskningar, avsikter och strävande – element som ofta förändras under tiden som konflikten pågår. Nästa avsnitt  DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" sidebar background image on the element, as that will cause it to  Följande HTML-element bör ha design