I en gemensam motion till regeringen skriver företrädarna att personal inte ska drabbas av sämre arbetsvillkor eller arbetsmiljö när kontrakt pressas vid upphandling. Därför måste upphandlingsprocesserna i offentlig verksamhet förbättras genom att göra det möjligt att ställa krav i enlighet med svenska kollektivavtal.

7445

Går längre med krav på kollektivavtal. Regeringen har nu presenterat

Reglerna innebär inte en rätt för upphandlande myndigheter att ställa krav på att leverantörer ska vara anslutna till kollektivavtal. Eftersom den offentliga sektorn är en stor ekonomisk aktör bör krav på kollektivavtal ställas vid all offentlig upphandling för att motverka social dumping. Därför bör regeringen säkerställa att kollektivavtal kan och skall krävas vid all offentlig upphandling. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. De motioner som avstyrktes av riksdagen är formulerade så att det generellt skulle vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

  1. Second hand falun
  2. Sjökrogen julbord

Utredningen har haft i uppdrag att analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de nya kommande upphandlingslagarna och lämna Värdering av krav vid upphandling av IT-system inom offentlig sektor. Studien syftar till att undersöka hur en verksamhet inom offentlig sektor kan sätta ett kvantitativt mervärde på krav för IT-systemet för att på så sätt kunna genomföra upphandlingen med det ekonomiskt mest fördelaktiga som … Kontroll av en leverantörs lämnade uppgifter - ett problemområde inom offentlig upphandling Ek, Rikard LU () JURM02 20121 Department of Law. Mark; Abstract The contracting authority is given a great freedom when negotiating a contract and may demand certain requirements, in relation to the supplier and the procurement object. From the moment a government entity makes the decision to initiate a procurement procedure until that procedure is finalized through the award of a contract to a winning supplier, the procuring entity’s course of action is regulated in great detail by relevant public procurement legislation which for Swedish contracting authorities primarily consists of primarily law (2016:1145) on public På upphandlingsområdet kräver detta en samordning av upphandlingsförfarandena som uppfyller medlemsstaternas krav på säkerhet och som är förenlig med deras skyldigheter enligt fördraget. av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig Artikel 55 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster ska tolkas så, att den innebär ett krav på att det i nationell lagstiftning införs en bestämmelse såsom artikel 42.3 i den slovakiska lagen nr 25/2006 om Genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar och på dess behörighetsområden, av avtalen i de multilaterala förhandlingarna från Uruguayrundan (1986–1994) (8) godkänns särskilt WTO- avtalet om offentlig upphandling, nedan kallat ”avtalet”, som syftar till att fastställa en Upphandlingsmyndigheten har tagit ställning i denna fråga och anser att det inte är tillåtet att ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar. En anledning till det är att vi bland annat inte kan föreställa oss att ett krav eller villkor på att leverantören ska vara bunden av kollektivavtal skulle vara förenligt med den grundläggande upphandlingsprincipen om proportionalitet.

Vi har alltså kommit långt i försvaret mot lönedumpning och sämre arbetsmiljö, längre än många trodde var möjligt. Men visst kan vi flytta fram arbetstagarnas rättigheter ännu mer.

Krav på kollektivavtal i samband med offentliga upphandlingar är Rapporten Kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling.

Almega Kommunala objekt – Krav på kollektivavtalsliknande villkor · Privata objekt – Krav på  16 mar 2017 Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling tröskelvärdena blir krav om villkor i linje med miniminivå i kollektivavtal gällande lön, arbetstid  Sociala krav eller hänsyn har blivit ett samlingsbegrepp för flera olika områden av social karaktär inom offentlig upphandling. arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal för arbetstagare hos leve Nu vill regeringen införa krav på att företag som anlitas i samband med offentlig upphandling har svenska kollektivavtal med sina anställda. 4 maj 2017 Däremot finns det inget krav på att det ska finnas kollektivavtal.

Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

Krav i en offentlig städ- och serviceupphandling. Almega Kommunala objekt – Krav på kollektivavtalsliknande villkor · Privata objekt – Krav på 

Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

De motioner som avstyrktes av riksdagen är formulerade så att det generellt skulle vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Den beviljade motionen är såvitt vi kan se utformad så att krav relaterade till arbetsmiljö ska kunna ställas ”i enlighet med svenska kollektivavtal” vid upphandling. ställa krav på kollektivavtal.

av Carl B Hamilton (fp) till justitieminister Thomas Bodström om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.
Svea försäkring kontakt

ställa krav på svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling. Vi har under arbetets författade tagit del av den stora politiska diskussion som frekvent förekommer i media. Ämnesområdet har enligt vår mening varit intressant och i högsta grad aktuellt i samband Går längre med krav på kollektivavtal. Regeringen har nu presenterat Det är fullt möjligt att ställa krav i enlighet med tillämpligt centralt kollektivavtal för anställningsvillkor vid offentlig upphandling. Kraven kan ställas på olika nivåer beroende på om det är inhemska eller utstationerade arbetstagare som ska utföra arbetet och ska gälla under utförandet av tjänsten eller entreprenaden.

”Krav på kollektivavtal är inte okej” Debatt EUs nya upphandlingsdirektiv innebär inte att det är tillåtet att kräva kollektivavtal i offentliga uphandlingar, skriver Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Företagarna. Ett sådant krav skulle slå mycket hårt mot de små företagen. Politikerna i Sundsvalls kommun har beslutat att införa krav på att samtliga företag som kommunen ingår avtal med efter en offentlig upphandling ska ha kollektivavtal. Det är ett brott både mot lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) samt EU-rätten, skriver Svenskt Näringsliv Ellen Hausel Heldahl.
Arabisk alfabet sang

sorgens 7 stadier
svettas inte alls
weekday seattle jeans
nar far man ta korkort
elpriser historik scb

Här finns krav som är rimliga att ställa vid upphandling av städtjänster. Kraven är formulerade för att (Vid offentlig upphandling kan man inte ställa krav på egen samma nivå som tillämpligt kollektivavtal när det gäller löner, allmänna villkor 

Från och med 1 juni kommer det finnas lagregler med krav på villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling.

Förslag om krav på kollektivavtalsvillkor vid upphandlingar till Lagrådet Publicerad 20 maj 2016 Torsdagen den 19 maj överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om hur upphandlade myndigheter och enheter ska kunna ställa krav enligt kollektivavtal i offentliga upphandlingar.

Regeringen kan återkomma med ett nytt lagförslag senare. Nej, reglerna innebär inte en rätt för upphandlande myndigheter att ställa krav på att leverantörer ska vara anslutna till kollektivavtal.

– Arbetsrättsliga krav ska bara ställas på större upphandlingar inom branscher där det finns risk att personer arbetar med löner som ligger under miniminivå i kollektivavtal.