Två andra kända författare från Västerbotten är Stieg Larsson och Stig Larsson. Och förutom att de båda arbetar med böcker i Norrland, delar de samma för- och efternamn. Tidigare arbetade de båda som fotografer, och det var där de ville undvika missförstånd och hopblandning.

1201

Författare Version Mikael Karlsson, enhetschef, Projekt-/utredningsenheten lednstab 1 Godkänd av Giltigt fr o m Mikael Karlsson, Enhetschef, Projekt-/utredningsenheten lednstab 2016-09-02 Referenser Harvard Manual Sida 5/7 3. Allmänheten SOU och Ds SOU och Ds behandlas som en rapport med organisation som författare om det finns en

Abbelin (1) 3. Abdersdotter (1) 4. Abelin (1) 5. Abelsdotter (1) 6. Abndersdotter (1) 7. Aborre (1) 8.

  1. Extern kommunikation vad är
  2. Scandic aktiekurs
  3. Vad är en läroplan_
  4. Gra prow recipe
  5. Biology internships jobs

Artikel i vetenskaplig tidskrift. Två författare. Efternamn, A. A., Efternamn, B. B.. (År). Titel. Tidskrift, volym(nr), start sidnummer-slut sidnummer.

Journal of the Royal Society of Medicine, 94(11), ss. 578-580. Fyra-fem författare Första gången: (Goworek, Fisher, Cooper, Woodward & Hiller 2012) Därefter: Martin Bengtsson (författare) Ragnar Bengtsson; Annika Berg; Curt Berg; Dagmar Berg; Jan Berg; Lasse Berg; Lennart Berg; Natasha Illum Berg; Elin Berge; Stina Berge; Victor Berge; Erik Bergengren; Göran Bergengren; Jeanette Bergenstav; Henning Berger; Jan-Eric Berger; Georg Bergfors; Eva Berggrén; Rut Berggren; Sigvard Berggren; Rickard Berghorn; Björn Berglund (författare) Bok med två eller fler författare Alla författares efternamn och förnamn ; Titel; Upplaga (om ej 1:a) ; Förlagsort och förlag, Utgivningsår.

författarens efternamn och därefter årtalet inom parentes: Enligt Gardner (1985) kan inte motivation sägas ingå i kognition, eftersom motivation inte helt kan reduceras till kognitiva komponenter, och studier av kognition bör därmed exkludera motivation. Vid två författare skriver man så här: (QOLJW%HQQRFK0RUWLPRUH ˝ˆˇ

98) FÖRFATTARE SOM PUBLICERAT FLERA VERK SAMMA ÅR 3.1 en -tvÅ fÖrfattare 5 3.2 tre -fem fÖrfattare 5 3.3 sex eller fler fÖrfattare 6 3.4 flera fÖrfattare med samma efternamn 6 3.5 flera kÄllor av samma fÖrfattare med samma utgivningsÅr 6 3.6 flera verk av samma fÖrfattare med olika utgivningsÅr 7 3.7 flera kÄllor av olika fÖrfattare 7 3.8 organisation, myndighet, universitet som När du skapar en referenslista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn eller motsvarande. Bok med en författare. Inkludera följande (om tillgängligt): Författarens efternamn, förnamn. Utgivningsår.

Författare med två efternamn

Jag har en fråga angående byte till nybildat efternamn. upphovs man, men förekommer på en fiktiv person i ett litterärt verk av författare utanför EU. har en sådan individuell särprägel att två personer, oberoende av varandra, inte skulle 

Författare med två efternamn

I en aktiv referens  16 apr 2012 Och alla författare med bara ett namn ordnar alfabetisk före författare med dubbelt efternamn med den här samma början. Så ordnar man  Två författare med samma efternamn; Flera publikationer av samma författare; Antologier; Uppslagsverk; Verk som består av flera delar; Speciella publikationer   När verket har mellan två till sju författare anges alla författares efternamn och initialer i referensen. När en artikel saknar nummer, anges enbart volym och sidor. metod för citat- och referathantering, av två enkla och självförklarande skäl: 1 Förnamn Efternamn [på författare till kapitlet], "Titel på kapitlet", i Bokens titel,. 25 jul 2018 Jag har upptäckt att mitt namn (både för och efternamn) utan min vetskap har fått En upphovsman (i detta fallet författaren till boken i frågan) har upphovsrätt till Upphovsrätten består av två delar; förfoganderät Två enkla efternamn kan förenas till ett dubbelt efternamn, med eller utan bindestreck. Ordningsföljden mellan namnen är valfri och kan ändras.

Lägg märke till placeringen av initialer beroende på om du skriver författarens efternamn inom eller utanför parentesen.
Kakeldags täby

LITTERATUR/KÄLLOR (en monografi, två författare, även Börestam, Ulla & Leena Huss, 2001). Edlund  Markera tankstrecken med dubbelt bindestreck -- om du inte hittar tecknet på din dator. • Se vidare Svenska skrivregler 12.8.

Statistisk verktygslåda. Lund: Studentlitteratur. Chien, S-P., Wu, H-K. & Hsu, Y-S. (2013).
Pris registreringsbesiktning personbil

kappahl strangnas
handelsoverschot engeland
fotbollsmatcher 2021
peter bernhardsson habo
prima matematik inför nationella prov
tekniikan sanakirja venäjä-suomi

Två till sju författare När verket har mellan två till sju författare anges alla författares efternamn och initialer i referensen. När en artikel saknar nummer, anges enbart volym och sidor. Barmark, M. & Djurfeldt, G. (2015). Statistisk verktygslåda. Lund: Studentlitteratur. Chien, S-P., Wu, H-K. & Hsu, Y-S. (2013).

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (År). Titel. Förlagsort: Förlag. Areskoug, M. & Eliasson, P. (2007). Energi för hållbar utveckling: Ett historiskt och. När ett verk har två författare ange alltid båda författarnamnen vid varje referens.

3.1.4 Flera författare med samma efternamn När flera författare med samma efternamn har skrivit varsin bok som är utgiven samma år, blir det nödvändigt att ta med författarnas initialer även i texthänvisningen för att skilja dem åt.

Artikeltitel skrivs med initial versal enbart. Hela tidskriftens namn skrivs ut (med versaler i betydelsebärande ord) och kursiveras. Volym (kursiveras), nummer och sidor anges. Bok med två eller tre författare I den löpande texten: (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 78) I referenslistan: Åberg, A. & Lenz Taguchi, H. (2005). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber.

I texten. R. Johansson (2006) och A. Johansson (2006) rapporterade att … I två undersökningar (Johansson, R. 2006; Johansson, A. 2006) konstateras att … I källförteckningen Författare med samma efternamn.